Kurucular


Uzm. Dr. Seda Öztürk (Dermatoloji Uzmanı )

Prof. Dr. Ayşe Şebnem Özkan (Dermatoloji Uzmanı )

Uzm. Dr. Emine Buket Bayram (Dermatoloji Uzmanı )

Uzm. Dr. Filiz Özgür Çavuş (Dermatoloji Uzmanı )

Prof. Dr. M. Nil Kaan ( Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı )
Uzm. Dr. Emel Gökmen (Nöroloji Uzmanı)

Op. Dr. Mukaddes Demirbuğa (Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı )

Uzm. Dr. Mutlu Ece İşgüzar (Kardiyoloji Uzmanı )

Dr. Salih Göktepe

Uzm. Dr. Darecan Harazişvili (Dahiliye Uzmanı )

Uzm. Dr. Zehra Kocaağa ( Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı )

Uzm. Dr. Sevil Kılıç Öztürk (Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı )

Uzm. Dr. İsmet As ( Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı )

Uzm. Dr. Ayşe Ebru Yücetürk (Nükleer Tıp Uzmanı )

Tarihçe

AURİKÜLOTERAPİ VE AURİKÜLO TIBBI

« Auriküloterapi kulak kepçesinin tedavi amacıyla kullanılmasıdır»

Auriküloterapi, Dr. Paul NOGIER (1908-1996) tarafından keşfedilmiş ve geliştirilmiş bir tıbbi tekniktir. Dünyada “Fransız Kulak Akupunkturu” adıyla da bilinmektedir.

Kulak kepçesinin kendisine özgü reaktif özelliklerini kullanır. Kulak hem gözlemlediğimiz bir gösterge panosudur (tanı) ve hem de hastalık üzerinde hareket edebileceğimiz bir kontrol yeridir (tedavi).

Kulak derisinde bazı noktalar, çeşitli şekillerde uyarılarak, vücutta çeşitli yanıtlar oluşturulur.

Auriculo fetus

Kulakta da, aynı akupunkturda olduğu gibi, bazı deri noktaları vardır. Bu noktalar, vücutta ağrılı ya da fonksiyonel bir durum olduğu anda, hemen ortaya çıkarlar. Ağrıya duyarlılık yoluyla ya da elekriksel olarak tespit edilebilen bu noktalar vücutta net olarak bir bölgeye karşılık gelirler. Kulakta gerçek bir kartografi vardır. Bugün çeşitli bilimsel çalışmalarla biliyoruz ki dış kulak derisinde fonksiyonel durumlarda ortaya çıkan düşük elektriksel direnç noktaları vardır.

oreillaiguille

Bu iki tespit yöntemiyle (ağrılı nokta arama ve elektriksel ölçüm) bulunan kulak noktalarını kullanarak, hem teşhis yapmak, hem de tedavi yapmakmümkündür. Bu amaçla noktalar fiziksel yollarla uyarılır: infrared ışık, lazer, iğneleme, koterizasyon, tohumlar, masaj  vb.

who-meeting

1990 yılında Dünya Sağlık Örgütü (WHO) kulakta bulunan noktaların isimlerinin standardizasyonu için bir çalışma grubu oluşturmuş ve Dr. Paul Nogier’nin oğlu, Dr. Raphael Nogier tarafından başkanlığı yapılan bu grupkulakta bulunan 43 noktayı standardize etmiştir. Toplantı Lyon’da yapılmıştır ve Paul Nogier tarafından keşfedilen bu tekniğin sağlık otoriteleri tarafından tanınması açısından çok önemlidir.

Bu toplantıda, Dünya Sağlık Örgütü (WHO) genel direktörü olan Dr. Hiroshi NAKAJIMA, tıp doktorlarını klinik uygulamalarında auriküloterapiyi kullanmaları konusunda teşvik etmiştir.

Günümüzde Auriküloterapi pek çok ülkede öğretilmektedir. Fransa’da bu teknik 7 fakültede öğretilmektedir ancak eğitim vücut akupunkturu eğitim sürecinin içine dahil edilerek verilmektedir. Üniversitelerde bu alanda yoğun nörofizyolojik çalışmalar yapılmakta ve yöntem giderek daha da prestij kazanmaktadır. Paris 13 Üniversitesinde Bobigny’de, tıp doktorlarına ve diş hekimlerine, 2 yıllık bir eğitimle bir Auriküloterapi diploması verilmektedir. Bu formasyon Dr. René KOVACS’ın bir öğrencisi olan Dr. David ALIMItarafından  verilmektedir.

Sıklıkla inanılan ve düşünülenin aksine, Auriküloterapi, aslında kaynağını akupunkturdan almaz, ki Akupunktur “Geleneksel Çin Tıbbının” bir parçasıdır. Vücut akupunkturu binlerce yıllık bir gelenektir, ancak “Çin Kulak Akupunkturu” adı verilen kısmı, 1958 yılında Paul Nogier’in Auriküloterapi makalesi Çinceye çevrildikten sonra geliştirilmiştir. Akupunktur, dünyada yaygın olarak bilinen bir iğneleme tedavisi olduğu için, yine iğneler kullanılarak uygulanan Auriküloterapi’ye de yanlış olmasına rağmen Fransız Kulak Akupunkturu ismi yakıştırılmış ve halen bu şekilde anılmaya devam etmektedir.

AuriküloterapiGeleneksel Çin Tıbbı için çok değerli olan ve onun başlıca kavrayış paradigmasını oluşturan «Enerji-Qi» kavramını kullanmaz, aksine, etkinliğini ve sonuç olarak etki mekanizmalarını daha iyi anlayabilmek için temellerini çağdaş bilimsel argümanlar üzerine inşa eder. O, bazı düzenleyici mekanizmalara penetre olmayı (nüfuz etmeyi) ve onların özelliklerini en iyi şekilde kullanmayı sağlayan klinik bir uygulama modelidir.

Auriküloterapinin, modern bilgiler ışığında Geleneksel Çin Akupunkturunun etki mekanizmalarını açıklayabileceğini söylemek iddialı olabilir ama belki de bu doğrudur.

Auriküloterapi fonksiyonel bir tedavidir. Fonksiyonel hastalıklar, belirlenebilen anatomik hasar ya da bariz psikolojik rahatsızlık olmaksızın ortaya çıkan hastalıklardır.

Dr-Nogier-Auriculothérapie

Paul Nogier, hastalıkların farklı fiziksel-mekanik yöntemlerle tedavi edilebileceği düşüncesiyle yola çıkmıştır.  Tıp eğitimi almadan önce mühendislik fakültesini bitiren Dr. Nogier, bireylere bir fizikçinin gözüyle de bakmayı bilmiştir. 19. ve 20. yüzyıllar, Kimya‘nın her alanda hüküm sürdüğü ve medikal tedavilerin de çoğunlukla kimya bilimine dayandığı yüzyıllardır. Her hastalık için uygun bir kimyasal ilaç olmalıdır ve her semptomu gidermek için ona uygun bir molekül bulunmalıdır düşüncesi tüm tıbbi alanda hakim olmuştur (Ağrı varsa-antiağrı molekül, bulantı varsa-anti bulantı molekül gibi). Tedavide farklı modalite arayışı bu iki yüzyılda pek yaygın değildi.

Biyolojik sistemlerin (örneğin insan vücudu) sadece aktif kimyasal maddelere değil, çeşitli fiziksel-mekanik uyarımlara da duyarlı olduğunu anlayan Dr. Nogier, kimyasal ilaçların sekonder-yan etkilerinden kaçınabilmek için fiziksel tedavi modaliteleri aramaya yönelmiştir. Lyon’da Tıp fakültesinden mezun olur olmaz ilgisini öncelikle homeopati alanına kaydırmıştır (çünkü homeopatik bir granülde herhangi bir kimyasal molekül kalmamış, yerine fiziksel-elektromanyetik bilgi kalmıştır). Daha sonra da manüel tıp ve akupunktur ile eğitim ve arayışına devam etmiştir.

1951 yılında, Paul Nogier’e başvuran bir hastası,  Marsilya’da yaşayan Madame BARRIN adında bir şifacı kadın tarafından kulağına uygulanan bir koterizasyon sayesinde siyatik ağrısının iyileştiğini anlatmıştır. Bu hikayeyi dinledikten sonra, Dr. Nogier hastanın kulağını incelemiş ve bu tuhaf iyileşmenin nasıl ortaya çıktığını anlamaya çalışmıştır. Kulağın özelliklerini anlamak, mekanizmaları keşfetmek ve bu tedavi yöntemini ortaya çıkarmak onun30 yılı aşkın bir süre sistematik bir şekilde çalışmasına neden olmuştur.

Auriculomedicine

Paul Nogier tarafından keşfedilen nabız yanıtı (VAS ya da güncel ismi olan Nogier Vasküler Sinyali) sonrasında daha da geliştirilip özelleştirilen Auriculomedicine (Aurikülo tıbbı) yöntemi , teşhis ve tedavide yeni bir form almaya başlamış , yöntem; fotoemisyon, fotopersepsiyon, fotonik uyarım, nörofizyolojik çalışmalar, VAS kayıtları alanında çalışmalar, postüroloji alanında çalışmalar vesilesiyle giderek geliştirilmiş ve zenginleşmiştir. Paul Nogier’den sonra bayrağı devralan oğlu, çalışma arkadaşları ve bu yönteme gönül vermiş bilim adamları sayesinde halen de gelişmeye devam etmekte olan bir yöntemdir.

Auriküloterapi Endikasyonları 

Ağrı Tedavileri

 • Siyatik
 • Omuz ağrıları
 • Kas iskelet sistemi ağrıları
 • Trigeminal Nevralji

Gastrointestinal Sistem-Metabolizma

 • Mide Ülseri
 • Diyare
 • Kabızlık
 • Ülsero-Hemorajik Kolit
 • Safra Kesesi Taşları
 • Kolit
 • Aşırı Kiloluluk (Obesite)

Nörolojik-Psikiyatrik

 • Sklerozan Plak (MS)
 • Sefaljiler
 • Migren
 • Herpes Zoster (Zona) Ağrısı
 • Trigeminal Nevralji
 • Psikoemosyonel Travmalar
 • Depresyon
 • Yaşlılarda Hafıza Problemleri
 • Alkol Bağımlılığı
 • Sigara Bağımlılığı

Romatoloji-Fizik Tedavi

 • Otoimmün Hastalıklar
 • Artroz
 • Siyatik
 • Servikobrakiyal Ağrılar
 • Omuz Ağrıları
 • Karpal Kanal Sendromu
 • Nöroalgodistrofiler: Leriche Ve Sudek Sendromu
 • Epikondilit

Jinekoloji

 • Doğum
 • Menapoz Dönemi Sıcak Basmaları
 • Frijidite
 • İnfertilite

Kulak Burun Boğaz-Göğüs Hastalıkları

 • Rinit
 • Tinnitus, Meniere Hastalığı
 • Tekrarlayan Solunum Sistemi Enfeksiyonları
 • Astım

Kardiyoloji

 • Alt Ekstremite Arteritleri

Dermatoloji

 • Erişkin Aknesi
 • Alopesiler
 • Siğiller
 • Onikomikoz

Yönetim Kurulu

Yönetim Kurulu Başkanı Uzm. Dr. Seda Öztürk

https://drsedaozturk.com/hakkinda/

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Uzm. Dr. Ayşegül Tubay

Genel Sekreter Dr. Merve Öncü

Sayman Uzm. Dr. Mutlu Ece İşgüzar

Üye Dr. S. Tayfun Akseki

Denetim Kurulu

Denetim Kurulu Başkanı Doç. Dr. Dt. Mustafa Göregen
Denetim Kurulu Üyesi Uzm.Dr. Mesut Caner Yusufoğlu
Denetim Kurulu Üyesi Op.Dr. Tarkan Kızartıcı

Dernek Tüzüğü

AURİDER DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

Derneğin Adı, Merkezi ve Tanım

Madde 1– Derneğin Adı: “Auriküloterapi ve Aurikülo Tıbbı, Fransız Kulak Akupunkturu Derneği” olup kısa adı AURİDER dir. Derneğin merkezi İzmir’dir.    

Dernek, yurt içinde ve yurt dışında şube veya temsilcilik açabilir.

Derneğin Amacı ve Bu Amacı Gerçekleştirmek İçin Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri İle Faaliyet Alanı

Madde 2– Dernek, “Auriküloterapi ve Aurikülo Tıbbı” alanlarında bilimsel ve eğitimsel çalışmalar yapmak, çalışma yapan kişi ve kuruluşlara destek vermek, bu alanın gelişmesini, yaygınlaşmasını sağlamak, alanın hekimler ve hastalar arasında daha iyi tanınmasını sağlamak adına kurulmuştur.

Derneğin Amaçları

1. Auriküloterapi ve Aurikülo Tıbbının Türk hekimleri tarafından en güncel ve iyi şekilde uygulanabilmesi için çalışma grupları oluşturmak ve Auriküloterapi uygulamalarının ulusal ve uluslararası düzeyde en iyi şekilde temsil edilmesini sağlamak.

2. Auriküloterapi ve Aurikülo Tıbbının hekimler ve halk arasında bilinirliğinin arttırılması için oda, sendika, düşünce kulübü, vakıf, dernek gibi sivil toplum
örgütleri ve mesleki kuruluşlar ile koordinasyonu, iletişimi ve işbirliğini sağlamak.

3. Auriküloterapi, Aurikülo Tıbbı uygulamaları alanında dünya genelinde yapılan araştırma, çalışma ve gelişmeleri izlemek; bu uygulamalarla ilgili bilgi iletişimini sağlamak, ülkemizde tanınmasını ve bilimsel bir temele dayalı olarak hekimler arasında yaygınlaşmasını temin etmek; ülkemizde bu konudaki araştırma ve çalışmaları teşvik etmek, desteklemek, yardımcı olmak.

4. Meslektaşlar arasında iletişimi kuvvetlendirip deneyimleri paylaşarak daha
bilinçli ve bilimsel bir şekilde mesleğe ve topluma yararlı olmak. Meslektaşlarımızı  ve  halkımızı  bilgilendirmek  amacıyla  bilimsel kongre, sempozyum, konferans, seminer, toplantı, mezuniyet sonrası kurs, yaz okulu / kış okulu gibi aktiviteler düzenlemek ya da düzenleyen kurum/kuruluşlar ile koordinasyonu, iletişimi ve işbirliğini sağlamak.

5. Auriküloterapi, Aurikülo Tıbbı alanında çalışan hekimlere yurtiçi ve dışında eğitim olanaklarını araştırarak maddi manevi destek sağlamak.

6. Auriküloterapi, Aurikülo Tıbbı alanlarında süreli ve süresiz yayınlar
yapmak, bilimsel dergi ve kitaplar çıkartmak, alanda önemli yabancı dilde eserlerin Türkçeye çevrilmesini sağlamak ve mevzuata uygun olmak koşulu ile
internet sayfası, gazetesi, internet radyo veya televizyonu vb açmak; bu alanda faaliyet gösteren yurt içi ve yurtdışı kuruluşlar ile işbirliği yapmak, bunlarla ortak çalışmalar yapmak ve danışmanlık hizmetleri vermek; yurtiçinde ve yurtdışında aynı ve benzeri konularda çalışan ilgili kuruluşlarla, Dernekler Kanununun 5. maddesine göre işbirliği yapmak.

7. Bu alanlarda araştırmada bulunacak üyelere ve araştırmacılara ürettikleri 
projelerde  destek  olmak.

8. Auriküloterapi, Aurikülo Tıbbı alanlarına ilişkin tıbbi ve sosyal çalışmalarda bulunmak, bu çalışmaları gerçekleştirecek vakıf, müessese ve iktisadi işletmeler kurmak; Türk Tıp Fakültelerinde okuyan tıp öğrencilerine sınırlı sayıda burs vermek,

9. Derneğin Tüzüğünde yer alan konularda girişimlerde bulunmak,  görüş bildirmek ve yapılacak yasal düzenlemelerde mesleki fayda ve yeknesaklığı sağlamak amacıyla uygulamalara yardımcı olmak ve Derneği ve Dernek üyelerinin tümünü ilgilendiren konularda doğabilecek idari ve kazai ihtilaflara taraf olmak, dava açmak, davaya müdahil sıfatıyla katılmak.

10. Yukarıdaki maddelerin tahakkukunda çalışanları ve başarı gösterenleri teşvik amacıyla müsabaka tertip edip, madalya, burs ve ikramiyeler vermek.

11. Halkın ve hastaların bu alanda bilgilenme, güvenli sağlık hizmeti, hekim ihtiyacını karşılamaya yönelik tedbirleri almak, ülke genelinde üye hekim veya sağlık kuruluşlarına yönlendirme yapılabilecek sistemleri kurmak, yönetmek.

12. Auriküloterapi ve Aurikülo Tıbbı alanlarının uygulanabilirliğinin teşviki için gerekli her tür faaliyeti yapmak, bu alanda kullanılabilecek ürün, tıbbi cihaz, malzeme vb üretimini ve/veya dernek adına alım satımını yapmak ve/veya ilgili mevzuata uyarak ve gerekli izinler alınarak, yurtiçinde ve yurtdışında üretilmiş cihaz ve ürünlerin temsilciliklerini dernek adına almak.

13. Auriküloterapi ve Aurikülo Tıbbı dışında, Akupunktur vb. diğer geleneksel, tamamlayıcı, alternatif ve integratif tıp yöntemleri alanlarında da dünya genelinde yapılan uygulamaları, araştırma, çalışma ve gelişmeleri izlemek; bu uygulamalarla ilgili bilgi iletişimini sağlamak, üyelerinin bu alanlarda da bilgilerini arttırmak adına bilimsel kongre, sempozyum, konferans, seminer, toplantı, kurs, yaz okulu / kış okulu gibi aktiviteler düzenlemek.

14. Gerekli olduğunda, Auriküloterapi ve Aurikülo Tıbbı dışında, Akupunktur vb. diğer geleneksel, tamamlayıcı, alternatif ve integratif tıp yöntemleri alanlarında kullanılabilecek ürün, tıbbi cihaz, malzeme vb üretimini ve/veya dernek adına alım satımını yapmak ve/veya ilgili mevzuata uyarak ve gerekli izinler alınarak, yurtiçinde ve yurtdışında üretilmiş cihaz ve ürünlerin temsilciliklerini dernek adına almak.

15.  Dernek siyasi alanda veya kuruluş amaçları dışında faaliyet gösteremez.

Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri

1. Faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için araştırmalar yapmak,

2. Kurs, panel, seminer, konferans, tıp kongresi, yaz okulu, kış okulu, internet okulu vb gibi çalışmalar düzenlemek,

3. Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, kitap ve makale çevirileri yaptırmak, dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap gibi yayınlar ile üyelerine dağıtmak üzere çalışma ve bilgilendirme bültenleri çıkarmak; sosyal medya kanalları üzerinden yazılı ve/veya sesli-görüntülü yayınlar yapmak,

4. Amacın gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak, her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek,

5. Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul etmek,

6. Tüzük amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurmak ve işletmek; bu amaçla mevzuatına uygun olarak klinik,  poliklinik,  tıp  merkezi,  sağlık  merkezi,  özel hastane,  özel tıp fakültesi, tıp araştırma merkezi, laboratuarlar, eğitim merkezleri ve enstitüler açmak; açılmış olanlara dernek olarak ortak olmak, işletmek, alıp – satmak, kiralamak, kiraya vermek; ilaç ve gıda takviyeleri ile tıbbi cihaz ve sarf malzemelerin üretimini, alım ve satımını yapmak.

7. Üyelerinin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için lokaller açmak, sosyal ve kültürel tesisler, kamplar, tatil köyleri, sağlıklı yaşam merkezleri kurmak ve bunları tefriş etmek,

8. Üyeleri arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplantılar,  konser,  balo,  tiyatro,  sergi,  spor,  gezi,  kamplar ve eğlenceli etkinlikler vb. düzenlemek veya üyelerinin bu  tür  etkinliklerden  yararlanmalarını sağlamak,

9. Dernek amaçlarına ulaşabilmek ve faaliyetleri için çalışmalarını yürütebileceği, bilimsel toplantıları yapabileceği mekânları içeren bina ve müştemilâtı gibi gayrimenkuller edinmek, ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek,

10. Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda yurt içinde ve yurt dışında vakıf kurmak, federasyon kurmak veya kurulu bir federasyona katılmak, gerekli izin alınarak derneklerin kurabileceği tesisleri kurmak,

11. Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak,

12. Derneğin amacını gerçekleştirilmek üzere, benzer amaçlı derneklerden, işçi ve işveren sendikalarından ve mesleki kuruluşlardan maddi yardım almak ve adı geçen kurumlara maddi yardımda bulunmak,

13. Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile ilişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek,

14. Dernek üyelerinin yiyecek, giyecek gibi zaruri ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacı ile sandık kurmak,

15. Gerekli görülen yerlerde şube ve temsilcilikler açmak,

16. Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için platformlar oluşturmak,

17. Amacın gerçekleştirilmesi için medya, sosyal medya ve internet olanaklarını da kullanarak, ihtiyaç duyulan ve kanunların yasaklamadığı her türlü faaliyette bulunmak

Derneğin Faaliyet Alanı

Dernek, sağlık ve eğitim alanlarında yurt içinde ve yurt dışında faaliyet gösterir.

Üye Olma Hakkı ve Üyelik İşlemleri

Madde 3- Fiil ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden, dernek tüzüğü ve Mevzuatın öngördüğü koşulları taşıyan, dernekler yasasına göre sürekli veya süreli dernek kurucusu ve üyesi olmasına mani hali bulunmayan her gerçek ve tüzel kişi derneğe üye olabilir.

Dernek başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir.

Derneğin asil üyeleri, derneğin kurucuları ile müracaatları üzerine yönetim kurulunca asil üyeliğe kabul edilen kişilerdir.

Derneğe maddi ve manevi bakımdan önemli destek sağlamış bulunan kişiler yönetim kurulu kararı ile onursal üye olarak kabul edilebilir.

Derneğe giren her üye, Derneğin amaçlarını, Dernek Tüzüğünü kabul etmiş olur.

Derneğe üyelik türleri ve üyelik işlemleri aşağıda, madde 3-1 ve 3-2 de tanımlanmıştır.

Madde 3-1 Derneğin üç tür üyesi vardır:

Asil Üye, Fahri Üye, Onursal Üye

Üyelik türleri aşağıda tanımlanmıştır.

 1. Asil Üyelik

Auriküloterapi ve Aurikülo Tıbbı alanında eğitim almış veya almakta olan, veya geleneksel, tamamlayıcı, alternatif ve integratif tıp alanlarından en az birinde uzman olan veya sertifikası bulunan veya bu konularda eğitim almakta olan, Türkiye’de hekimlik veya diş hekimliği yapma yetkisine haiz ve müracaatları üzerine yönetim kurulunca üyeliğe kabul edilen her gerçek kişi veya bunların oluşturduğu tüzel kişilerdir.

Ancak, yabancı gerçek kişilerin Asil üye olabilmesi için yukarıda sayılanlara ek olarak Türkiye’de yerleşme hakkına da sahip olmaları gerekir.  Türk vatandaşı olmayanların derneğe üye olabilmesi için Türk vatandaşlarında aranan şartlardan başka, o yabancının Türkiye’de ikamet etme hakkına sahip olması gereklidir.

Onursal veya Fahri üyelik için yukarıda sayılan koşullar aranmaz. Derneğe Onursal ve Fahri üye olabilmek için gerekli şartlar aşağıda tanımlanmıştır.

 • Fahri Üyelik

Derneğe Asil üye olamayan ancak Auriküloterapi ve Aurikülo Tıbbı veya diğer Tamamlayıcı Tıp yöntemleri ile ilişkili bilimsel, mesleki, sosyal, kültürel veya ekonomik çalışmalar yapan kişiler, tıp fakültesi ile diş hekimliği fakültesi öğrencileri ve derneğin asil üyelerinin eşleri derneğe Fahri üye olabilirler.

Fahri üyelerin dernek genel kurulunda oy kullanma hakları yoktur ve yönetim kuruluna ya da derneğin idari kurullarına üye olamazlar, yıllık aidat ödemezler ve Merkez Genel Kurulu’nda seçme ve seçilme hakkı olmadan, misafir veya gözlemci olarak katılabilirler.

Bununla birlikte, Fahri üyeler, derneğin her türlü faaliyetlerine katılabilir ve asil üyelere tanınan dernek olanaklarından yararlanırlar.

 • Onursal Üyelik

Onursal üyelik, çalışmalarıyla Auriküloterapi ve Aurikülo Tıbbı alanında büyük başarılar sağlamış ve bu bilim dalının gelişmesine katkıda bulunmuş, yurt içinde veya dışında bulunan, Türk veya yabancı kişilere veya derneğe önemli düzeyde maddi ve manevi destek sağlayan şahıs ve kurumlara, Yönetim Kurulu tarafından, oy birliği ile verilen bir unvandır.

Onursal üyeler, yıllık aidat ödemez ve Merkez Genel Kurulu’nda seçme ve seçilme hakkı olmadan, misafir veya gözlemci olarak katılabilirler.

Yabancı asıllı onursal üyelerden Türkiye’de oturma şartı aranmaz.

Madde 3-2 Üyelik İşlemleri şu şekildedir;

Üye olmak isteyenler bir dilekçe ve üyelik koşullarına uygun olduklarını gösteren belgeler ile dernek Başkanlığına başvururlar. Dernek yönetim kurulu, üyelik için yapılan müracaatları en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteği reddi şeklinde karara bağlayıp sonucunu müracaat sahibine yazı ile duyurmak zorundadır.

Üyeliğe kabul edilenler üye kayıt defterine işlenir, kendilerinden giriş ve yıllık aidatlar tahsil edilir.

Üyenin yıllık aidatının her yıl ödenmesi zorunludur.

Derneğin şube sayısı üçten fazla olduğunda dernek merkezinde kayıtlı bulunanların üyelik kayıtları şubelere aktarılır. Yeni üyelik müracaatları şubelere yapılır. Üyeliğe kabul ve üyelikten silinme işlemleri şube yönetim kurulları tarafından yapılır ve en çok otuz gün içinde bir yazıyla Genel Merkeze bildirilir. 

Üyelikten Çıkma ve Çıkarılmanın Şart ve Şekilleri

Madde  4 Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma hakkına sahiptir. Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.

Üyelikten Çıkartılma ve Çıkartılmaya İtiraz şu şekildedir;

Madde 5 Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller şunlardır:

1   Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak,

2   Üyenin kendi onayı ile kendisine verilen görevlerden sürekli kaçınmak,

3   Yazılı ikazlara rağmen üyelik aidatını iki yıl içinde ödememek,

4   Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak,

5   Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak,

6  Yüz kızartıcı veya Dernekler Kanunu’nun üyeliği yasaklayıcı suçlarından kesin hüküm giymiş olmak,

7   Dernek amaçlarına aykırı hareketlerde bulunmak,

Merkez Yönetim Kurulu’nun talebi üzerine, Onur Kurulu’nun hazırlayacağı rapor doğrultusunda Merkez Yönetim Kurulunun oylama sonucunda oy çokluğu ile alacağı kararla üyelikten çıkartılır. Şubeler tarafından da kendi üyeleri ile ilgili olarak Onur Kurulunun hazırlayacağı rapor doğrultusunda Şube Yönetim Kurulu’nun oy çokluğu ile alacağı kararla üyelikten çıkartılma işlemi gerçekleştirilir.

Yazılı uyarılara karşın üye ödentisini iki yıl ödemeyenler Onur Kurulu’nun rapor hazırlamasına gerek olmadan ilgili Şube Yönetim Kurulu’nun önerisi veya Merkez Yönetim Kurulu’nun kararı ile üyelikten çıkartılır.

Üyelikten çıkartılanlar, çıkarma kararının kendilerine tebliğinden itibaren otuz (30) gün içerisinde Merkez Yönetim Kuruluna doğrudan ya da üyesi olduğu Şube aracılığı ile yazılı olarak başvurarak, haklarındaki kararın yeniden incelenmesini isteyebilirler.

Merkez Yönetim Kurulunun kararında direnmesi durumunda, üyenin Merkez Genel Kuruluna itiraz hakkı saklıdır. Bu durumda üyelikten çıkartılanlar, bir defa Merkez Genel Kurulunda çıkartılma kararına karşı başvuruda bulunabilirler. Merkez Genel Kurulunda oylama yapılır ve katılanların üçte iki oyu ile alınan kararlar kesindir.

Üyelikten çıkan ya da çıkarılanların durumları üyelik kütüğüne işlenir.

Yeniden Üyelik

Madde 5-1 Dernek üyeliğinden ödentilerini ödemediği gerekçesi ile çıkartılanlar dışında, üyelikten çıkartılmasına karar verilenler derneğe yeniden üye olamazlar.

Dernek üyeliğinden ödentilerini ödemediği gerekçesiyle çıkartılanlardan tekrar üye olmak isteyenler, birikmiş ödenti borçlarını, yasal faizlerini ve varsa diğer borçlarını ödediklerine ilişkin alındı belgeleriyle Merkez veya Şube Yönetim Kuruluna yazılı olarak başvurmaları durumunda bu kişiler Merkez Yönetim Kurulu kararı ile yeniden üyeliğe alınabilirler. Ancak bu nedenle iki (2) kez üyelikten çıkartılanlar yeniden üye olamazlar.

Üyelerin hakları ve yükümlülükleri

Madde 5-2 Üyelerin hakları ve yükümlülükleri ilk aidatın ödendiği tarih itibarıyla başlar ve şunlardır;

Üyelerin Hakları şunlardır:

1 Hiç kimse dernekte üye olmaya veya dernekte üye kalmaya zorlanamaz. Her üye, üyelikten çekilme, istifa hakkına sahiptir.

2 Dernek üyeleri kendi üyelik türü için tanımlanmış tüm haklara eşit olarak sahiptir.

3 Dernek tüzüğünde, üyeler arasında dil, ırk, renk, cinsiyet, din ve mezhep, aile, zümre ve sınıf farkı gösteren hükümler bulunamaz.

4 Üyeler derneğin yönetimiyle ilgili dileklerini yazılı olarak Merkez Yönetim Kuruluna iletebilirler.

5 Her asil üyenin genel kurulda bir oy hakkı vardır, üye oyunu bizzat kullanmak zorundadır.

6 Asil üyeler, Merkez ve bağlı oldukları Şube Genel Kurulu’nda oy hakkına sahiptirler. 7 Asil üyeler Merkez ve bağlı oldukları Şube Yönetim Kurulu, çalışma grupları ve bilimsel kurullara seçilebilirler.

8 Her asil üye şubenin dışında genel merkezin asil üyesidir ve merkez genel kurulunda da oy kullanma hakkı vardır.

Üyelerin Yükümlülükleri şunlardır:

1 Genel Kurul ve Yönetim Kurulunca alınan ve duyurulan kararlara uymak.

2 Kendisiyle yazışma yapılabilecek adresinin değişmesi halinde en geç üç ay içinde Derneğe bildirmek.

3 Bu tüzükte öngörülen öteki maddi ve manevi yükümlülükleri aksatmadan yerine getirmek.

4 Aidatlarını ve diğer borçlarını süresinde ödemek, Tüzük’e aykırı davranmamak ödev ve sorumluluklarıyla yükümlüdür.

Dernek  Organları

Madde 6-Derneğin organları aşağıda gösterilmiştir.

1-Genel kurul,

2-Yönetim kurulu,

3-Denetim kurulu,

Gerektiğinde yönetim kurulunun teklifi ve genel kurulun onayı ile yeni dernek organları eklenebilir.

Dernek Genel Kurulunun Kuruluş Şekli, Toplanma Zamanı ve Çağrı ve Toplantı Usulü

Madde 7– Genel kurul, derneğin en yetkili karar organı olup; derneğe kayıtlı üyelerden oluşur. Derneğin şubesinin açılması durumunda ise şube sayısı üçe kadar genel merkez ve şubelerinde kayıtlı üyelerden; şube sayısı üçten fazla olması durumunda ise genel merkezdeki kayıtlı üyeler şubelere nakledilerek şubelerin genel kurullarında seçilen delegelerden oluşur.

Genel kurul;

1-Bu tüzükte belli edilen zamanda olağan,

2-Yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı başvurusu üzerine, yönetim kurulunca olağanüstü toplantıya çağrılır. Yönetim kurulu, genel kurulu toplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh hakimi, üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir

Olağan genel kurul, 3 yılda bir, Mart ayı içerisinde, yönetim kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte toplanır.

Çağrı Usulü*

Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az onbeş gün önceden, toplantının günü, saati, yeri ve gündemi en az bir gazetede veya derneğin internet sayfasında ilan edilmek, yazılı olarak bildirilmek, üyenin bildirdiği elektronik posta adresine ya da iletişim numarasına mesaj gönderilmek veya mahalli yayın araçları kullanılmak suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.

Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.

Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

Toplantı Usulü*

Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.

Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir  ve  toplantı  yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından  açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.

          Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.

Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazırun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.

Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir.

Genel kurulda, yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Onursal üyeler genel kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar. Tüzel kişinin üye olması halinde, tüzel kişinin yönetim kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır.

Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır.  Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

Genel Kurulun Oy kullanma ve Karar Alma Usul ve Şekilleri

Madde 8-Genel kurulda, aksine karar alınmamışsa, oylamalar açık olarak yapılır. Açık oylamada,  genel kurul başkanının belirteceği yöntem uygulanır.

Gizli oylama yapılacak olması durumunda ise, toplantı başkanı tarafından mühürlenmiş kağıtlar veya oy pusulaları üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılır ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak sonuç belirlenir.

Genel kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Şu kadar ki, tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir.

         Genel Kurulun Görev ve Yetkileri

        Madde 9-Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır.   

        1-Dernek organlarının seçilmesi,

         2-Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,

         3-Yönetim ve denetim kurulları raporlarının görüşülmesi ve yönetim kurulunun ibrası,

         4-Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,

5-Derneğin diğer organlarının denetlenmesi ve gerek görüldüğünde haklı sebeplerle onların görevden alınması,

6- Üyeliğin reddi veya üyelikten çıkarma hakkında verilen yönetim kurulu kararlarına karşı yapılan itirazların incelenmesi ve karara bağlanması,

         7-Dernek için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,

         8-Yönetim kurulunca dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yönetmelikleri inceleyip aynen veya değiştirilerek onaylanması,

         9-Dernek yönetim ve denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarının tespit edilmesi,

         10-Derneğin federasyona katılması ve ayrılmasının kararlaştırılması,

         11-Derneğin şubelerinin açılmasının kararlaştırılması ve açılmasına karar verilen şube ile ilgili işlemlerin yürütülmesi husunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,

         12-Derneğin uluslararası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması,

         13-Derneğin vakıf kurması,

         14-Derneğin fesih edilmesi,

         15-Yönetim kurulunun diğer önerilerinin incelenip  karara bağlanması,

16-Derneğin en yetkili organı olarakderneğin diğer bir organına verilmemiş olan işlerin görülmesi ve yetkilerin kullanılması,

17-Mevzuatta genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi,

         Yönetim Kurulunun Teşkili, Görev ve Yetkileri

        Madde 10-Yönetim kurulu beş asıl ve beş yedek üye olarak genel kurulca seçilir.

Yönetim kurulu, seçimden sonraki ilk toplantısında bir kararla görev bölüşümü yaparak başkan, başkan yardımcısı, sekreter, sayman ve üye’yi belirler.           

         Yönetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

         Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

        Yönetim kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir.

         1-Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden birine veya bir üçüncü kişiye yetki vermek,

         2-Gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak,

         3-Derneğin çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak genel kurul onayına sunmak,

         4-Genel kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek,

         5-Genel kurulun verdiği yetki ile şube açmaya ilişkin işlemlerin yürütülmesini sağlamak,

6-Derneğin şubelerinin denetlenmesini sağlamak,

         7-Gereli görülen yerlerde temsilcilik açılmasını sağlamak,

         8-Genel kurulda alınan kararları uygulamak,

         9-Her faaliyet yılı sonunda derneğin işletme hesabı tablosu veya bilanço ve gelir tablosu ile yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek,  toplandığında genel kurula sunmak,

         10-Bütçenin uygulanmasını sağlamak,

         11-Derneğe üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek,

12-Derneğin amacını gerçekleştirmek için yetkisi dahilinde her çeşit kararı almak ve uygulamak,

13-Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri  yapmak ve yetkileri kullanmak,

         Denetim Kurulunun Teşkili, Görev ve Yetkileri

         Madde 11-Denetim kurulu, üç asıl ve üç yedek  üye olarak genel kurulca seçilir.

         Denetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

         Denetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

         Denetim kurulu; derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.

         Denetim kurulu, gerektiğinde genel kurulun toplantıya çağrılmasını isteyebilir.

Derneğin Gelir Kaynakları

        Madde 12-Derneğin gelir kaynakları aşağıda sayılmıştır.

         1-Üye aidatı: Üyelerden giriş ödentisi olarak 200 TL, aylık olarak ta 20 TL aidat alınır. Aylık aidatlar yıllık toplam olarak ödenecektir. Bu miktarları artırmaya veya eksiltmeye yönetim kurulu yetkilidir,

         2-Şube ödentisi: Derneğin genel giderlerini karşılamak üzere şubeler tarafından tahsil edilen üye ödentilerinin %50’si altı ayda bir genel merkeze gönderilir,

         3-Gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile derneğe yaptıkları bağış ve yardımlar,

4-Dernek tarafından tertiplenen çay ve yemekli toplantı, gezi ve eğlence, temsil, konser, spor yarışması ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler,

5-Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler,

6-Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar,

7-Derneğin, amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar,

8-Diğer gelirler.       

         Derneğin Defter Tutma Esas ve Usulleri ve Tutulacak Defterler *

  Madde 13-Defter tutma esasları;

Dernekte, işletme hesabı esasına göre defter tutulur. Ancak, yıllık brüt gelirin Dernekler Yönetmeliğinin 31. Maddesinde belirtilen haddi aşması durumunda takip eden hesap döneminden başlayarak bilanço esasına göre defter tutulur.

Bilanço esasına geçilmesi durumunda, üst üste iki hesap döneminde yukarıda belirtilen haddin altına düşülürse, takip eden yıldan itibaren işletme hesabı esasına dönülebilir.

Yukarıda belirtilen hadde bağlı kalmaksızın yönetim kurulu kararı ile bilanço esasına göre defter tutulabilir.

Derneğin ticari işletmesi açılması durumunda, bu ticari işletme için, ayrıca Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre defter tutulur.

Kayıt Usulü

Derneğin defter ve kayıtları Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esasa uygun olarak tutulur.

Tutulacak Defterler

Dernekte, aşağıda yazılı defterler tutulur.

a)İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

1-Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.

2-Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.

3-Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.

4-İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.

5-Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edelerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.

6-Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.

Alındı Belgesi Kayıt Defteri ile Demirbaş Defterinin tutulması zorunlu değildir.

b)Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

1-(a) bendinin 1, 2 ve 3 üncü alt bentlerinde kayıtlı defterler bilanço esasında defter tutulması durumunda da tutulur.

2-Yevmiye Defteri ve Büyük Defter: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanununun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır.

Defterlerin Tasdiki

Dernekte, tutulması zorunlu olan defterler (Büyük Defter hariç), kullanmaya başlamadan önce il dernekler müdürlüğüne veya notere tasdik ettirilir. Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz. Ancak, bilanço esasına göre tutulan Yevmiye Defteri’nin kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, her yıl yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur.

Gelir Tablosu ve Bilanço Düzenlenmesi

İşletme hesabı esasına göre kayıt tutulması durumunda yıl sonlarında (31 Aralık) (Dernekler Yönetmeliği EK-16’da belirtilen) “İşletme Hesabı Tablosu” düzenlenir. Bilanço esasına göre defter tutulması durumunda ise, yılsonlarında (31 Aralık), Maliye Bakanlığınca yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerini esas alarak bilanço ve gelir tablosu düzenlenir.

         Derneğin Gelir ve Gider İşlemleri*

Madde 14-Gelir ve gider belgeleri;

Dernek gelirleri, (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de örneği bulunan) “Alındı Belgesi” ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.

Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak derneğin, Gelir Vergisi Kanununun 94’üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için (Dernekler Yönetmeliği EK-13’te örneği buluna) “Gider Makbuzu” veya “Banka Dekontu” gibi belgeler harcama belgesi olarak kullanılır.

Dernek tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri (Dernekler Yönetmeliği EK-14’te örneği bulunan) “Ayni Yardım Teslim Belgesi” ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise (Dernekler Yönetmeliği EK-15’te örneği bulunan) “Ayni Bağış Alındı Belgesi” ile kabul edilir.

Bu belgeler; Ek-13, Ek-14 ve Ek-15’te gösterilen biçim ve ebatta, müteselsil seri ve sıra numarası taşıyan, kendinden karbonlu elli asıl ve elli koçan yaprağından meydana gelen ciltler veya elektronik sistemler ve yazı makineleri aracılığıyla yazdırılacak form veya sürekli form şeklinde bastırılır. Form veya sürekli form şeklinde bastırılacak belgelerin, belirtilen nitelikte olması zorunludur.

Alındı Belgeleri

Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanılacak “Alındı Belgeleri” (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de gösterilen biçim ve ebatta) yönetim kurulu kararıyla, matbaaya bastırılır.

Alındı belgelerinin bastırılması ve kontrolü, matbaadan teslim alınması, deftere kaydedilmesi, eski ve yeni saymanlar arasında devir teslimi ve alındı belgesi ile dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler tarafından bu alındı belgelerinin kullanımına ve toplanılan gelirlerin teslimine ilişkin hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

Yetki Belgesi

Yönetim kurulu asıl üyeleri hariç, dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, yönetim kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden (Dernekler Yönetmeliği Ek-19’da yer alan) “Yetki Belgesi” dernek tarafından iki nüsha olarak düzenlenerek, dernek yönetim kurulu başkanınca onaylanır. Yönetim kurulu asıl üyeleri yetki belgesi olmadan gelir tahsil edebilir.

Yetki belgelerinin süresi yönetim kurulu tarafından en çok bir yıl olarak belirlenir. Süresi biten yetki belgeleri birinci fıkraya göre yenilenir. Yetki belgesinin süresinin bitmesi veya adına yetki belgesi düzenlenen kişinin görevinden ayrılması, ölümü, işine veya görevine son verilmesi gibi hallerde, verilmiş olan yetki belgelerinin dernek yönetim kuruluna bir hafta içinde teslimi zorunludur. Ayrıca, gelir toplama yetkisi yönetim kurulu kararı ile her zaman iptal edilebilir.”

Gelir ve Gider Belgelerinin Saklama Süresi;

Defterler hariç olmak üzere, dernek tarafından kullanılan alındı belgeleri, harcama belgeleri ve diğer belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak 5 yıl süreyle saklanır.

         Beyanname Verilmesi*

Madde 15-, Derneğin, bir önceki yıla ait faaliyetleri ile gelir ve gider işlemlerinin yıl sonu itibarıyla sonuçlarına ilişkin (Dernekler Yönetmeliği EK-21’de sunulan) “Dernek Beyannamesi” dernek yönetim kurulu tarafından onaylandıktan sonra, her takvim yılının ilk dört ayı içinde dernek başkanı tarafından ilgili mülki idare amirliğine verilir.

Bildirim Yükümlülüğü        *

Madde 16-Mülki amirliğe yapılacak bildirimler;

Genel Kurul Sonuç Bildirimi

Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde, yönetim ve denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren (Dernekler Yönetmeliği Ek-3’te yer alan) Genel Kurul Sonuç Bildirimi mülki idare amirliğine verilir. Genel kurul toplantısında tüzük değişikliği yapılması halinde; genel kurul toplantı tutanağı, tüzüğün değişen maddelerinin eski ve yeni şekli, her sayfası yönetim kurulu üyelerinin salt çoğunluğunca imzalanmış dernek tüzüğünün son şekli, bu fıkrada belirtilen süre içinde ve bir yazı ekinde mülki idare amirliğine verilir

Taşınmazların Bildirilmesi

Derneğin edindiği taşınmazlar tapuya tescilinden itibaren otuz gün içinde (Dernekler Yönetmeliği EK-26’da sunulan) “Taşınmaz Mal Bildirimi”ni doldurmak suretiyle mülki idare amirliğine bildirilir.

Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi

Dernek tarafından, yurtdışından yardım alınacak olması durumunda yardım alınmadan önce (Dernekler Yönetmeliği EK-4’te belirtilen) “Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi” doldurup mülki idare amirliğine bildirimde bulunulur.

Nakdi yardımların bankalar aracılığıyla alınması ve kullanılmadan önce bildirim şartının yerine getirilmesi zorunludur.

Değişikliklerin Bildirilmesi

Derneğin yerleşim yerinde meydana gelen değişiklik (Dernekler Yönetmeliği EK-24’te belirtilen) “Yerleşim Yeri Değişiklik Bildirimi”; genel kurul toplantısı dışında dernek organlarında meydana gelen değişiklikler (Dernekler Yönetmeliği EK-25’te belirtilen) “Dernek Organlarındaki Değişiklik Bildirimi” doldurulmak suretiyle, değişikliği izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine bildirilir.

Dernek tüzüğünde yapılan değişiklikler de tüzük değişikliğinin yapıldığı genel kurul toplantısını izleyen otuz gün içinde, genel kurul sonuç bildirimi ekinde mülki idare amirliğine bildirilir.

Derneğin İç Denetimi

  Madde 17-Dernekte genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Denetim kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel kurul veya yönetim kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.

Derneğin Borçlanma Usulleri      

Madde 18-Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak da yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği  ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

Derneğin Şubelerinin Kuruluşu

Madde 19-Dernek, gerekli görülen yerlerde genel kurul kararıyla şube açabilir. Bu amaçla dernek yönetim kurulunca yetki verilen en az üç kişilik kurucular kurulu, Dernekler Yönetmeliği’nde belirtilen şube kuruluş bildirimini ve gerekli belgeleri, şube açılacak yerin en büyük mülki amirliğine verir.

   Şubelerin Görev ve Yetkileri

Madde 20-Şubeler, tüzel kişiliği olamayan, dernek amaç ve hizmet konuları doğrultusunda özerk faaliyetlerde bulunmakla görev ve yetkili, tüm işlemlerinden doğan alacak ve borçlarından ötürü kendisinin sorumlu olduğu dernek iç örgütüdür.

Şubelerin Organları ve Şubelere Uygulanacak Hükümler

Madde 21- Şubenin organları, genel kurul, yönetim kurulu ve denetim kurulu’dur.

Genel kurul, şubenin kayıtlı üyelerinden oluşur.           Yönetim kurulu, beş asıl ve beş yedek, denetim kurulu ise üç asıl ve üç yedek üye olarak şube genel kurulunca seçilir.

Bu organların görev ve yetkileri ile bu tüzükte yer alan dernekle ilgili diğer hükümler, mevzuatın öngördüğü çerçevede şube’de de  uygulanır.

Şubelerin Genel Kurullarının Toplanma Zamanı ve Genel Merkez Genel Kurulunda Nasıl Temsil Edileceği

Madde 22-Şubeler, genel kurul olağan toplantılarını genel merkez genel kurulu toplantısından en az iki ay önce bitirmek zorundadırlar.

   Şubelerin olağan genel kurulu, 3 yılda bir, Eylül ayı içersinde, şube yönetim kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte toplanır.

Şubeler, genel kurul sonuç bildiriminin bir örneğini toplantının yapıldığı tarihi izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine ve dernek genel merkezine bildirmek zorundadırlar.

Şubeler, şube sayısı üçe kadar genel merkez genel kurulunda tüm üyelerin doğrudan katılımı ile; şube sayısı üçten fazla olması durumunda ise, şubede kayıtlı her yirmi (20) üye için bir (1), arta kalan üye  sayısı  10‘dan fazla ise bu üyeler içinde bir olmak üzere şube genel kurulunda seçilecek delegeler aracılığı ile genel merkez genel kuruluna katılma hakkına sahiptir.

Genel merkez genel kuruluna en son şube genel kurulunda seçilen delegeler katılır. Genel merkez yönetim ve denetim kurulu üyeleri genel merkez genel kuruluna katılır, ancak şube adına delege seçilmedikleri sürece oy kullanamazlar.

Şubelerin yönetim veya denetim kurulunda görevli olanlar genel merkez yönetim veya denetim kuruluna seçildiklerinde şubedeki görevinden ayrılırlar.

Temsilcilik Açma*

Madde 23-Dernek, gerekli gördüğü yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla yönetim kurulu kararıyla temsilcilik açabilir. Temsilciliğin adresi, yönetim kurulu kararıyla temsilci olarak görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından o yerin mülkî idare amirliğine yazılı olarak bildirilir. Temsilcilik, dernek genel kurulunda temsil edilmez. Şubeler temsilcilik açamazlar.

         Tüzüğün Ne Şekilde Değiştirileceği

         Madde 24-Tüzük değişikliği genel kurul kararı ile yapılabilir.

Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

         Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.

         Derneğin  Feshi ve  Mal Varlığının  Tasfiye   Şekli

         Madde 25-Genel kurul, her zaman derneğin feshine karar verebilir.

Genel kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda  fesih kararı oylaması açık olarak yapılır.

Tasfiye İşlemleri

Genel kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adında “Auriküloterapi ve Aurikülo Tıbbı, Fransız Kulak Akupunkturu Derneği” ibaresi kullanılır.

Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemeleri sırasında derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm  para,  mal ve hakları, genel kurulda belirlenen yere devredilir. Genel kurulda, devredilecek yer belirlenmemişse derneğin bulunduğu ildeki amacına en yakın ve fesih edildiği tarihte en fazla üyeye sahip derneğe devredilir.

Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.

Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.

Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.

         Hüküm Eksikliği

         Madde 26-Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni  Kanunu ve bu kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.

         Geçici Madde 1-* İlk genel kurulda dernek organları oluşturulana kadar, derneği temsil edecek ve dernekle ilgili iş ve işlemleri yürütecek olan geçici yönetim kurulu üyeleri aşağıda belirtilmiştir.        

         Geçici Yönetim Kurulu Üyelerinin;

Adı ve Soyadı       :                                  Görev Unvanı              :

Uzm. Dr Seda Öztürk                   Yönetim Kurulu Başkanı

Prof. Dr. Şebnem Özkan              Yönetim Kurulu  Başkan Yardımcısı

Uzm Dr. Ayşe Ebru Yücetürk        Genel Sekreter                                                                   

        Uzm Dr. Zehra Kocaağa                Sayman

        Uzm. Dr. Mutlu İşgüzar                  Üye

Bu tüzük 26 (Yirmialtı)  madde ve 1(Bir) geçici maddeden ibarettir.

(Not:(*) Yıldız ile işaretli madde veya bölümler tüzükte bulunması zorunlu hususlardan değildir. Bu tüzükte yer alan kırmızı renkle ve altı çizili yazılanlar Mevzuata aykırı olmamak şartıyla değiştirilebilecek hususlardır. Kuruluşu eski olan ve tüzüğünü tamamen değiştirecek derneklerde “Geçici yönetim kurulu üyeleri” yerine “mevcut yönetim kurulu” yazılır.)