2.OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTIMIZ YAPILDI

-Dernek yönetim kurulunun almış olduğu karar gereği, 27-02-2022 tarihinde yapılan genel  kurul toplantısı üyelere  15-12-2021 tarihinde e- posta ve SMS ile çağrı usulü ile duyuruldu. Yapılan duyuru gereği dernek yerleşim yerinde Yenikent Mahallesi Hüseyin Zeren Caddesi 34/3 Urla İzmir adresinde ilk toplantı tarihi olan 13-02-2022 tarihinde salt çoğunluğun sağlanamaması nedeniyle, 27-02-2022 günü  saat  : 14:30’  da  yapılan ikinci toplantıda, derneğe kayıtlı 103 üyeden 17 üyenin hazır olduğu, hazirun listesini imzaladıkları ve gerekli yasal çoğunluğun sağlandığı görülerek toplantı yapılmıştır.

Başka bir önerinin olmaması üzerine önerilen liste gizli oylamaya sunuldu ve yapılan açık tasnif sonucunda:

YÖNETİM KURULU ASIL VE YEDEK ÜYELER

S.N. YÖNETİM ASIL S.N. YÖNETİM YEDEK
1 UZM.DR. SEDA ÖZTÜRK 1 UZM.DR. GÜLBEN ERGEN
2 UZM.DR. AYŞEGÜL TUBAY 2 DR. EMEL YUMUŞAK
3 UZM.DR. MUTLU ECE
İŞGÜZAR
3 DR. BERRİN YETER
EKMEKCİOĞLU
4 DR.S. TAYFUN AKSEKİ 4 UZM. DR. AYGÜN GÜLER
5 DR. MERVE ÖNCÜ 5 DOÇ.DR. COŞKUN ÖZTEKİN

DENETİM KURULU ASIL VE YEDEK ÜYELER

S.N DENETİM ASIL S.N DENETİM YEDEK
1 DOÇ.DR.DT. MUSTAFA
GÖREGEN  
1 DR.CEMALETTİN
EKMEKCİOĞLU
2 UZM.DR. MESUT CANER
YUSUFOĞLU
2 DR. SERHAT  HACIMUSALAR
3 OP.DR. TARKAN KIZARTICI 3 UZM.DR. HÜLYA İSİMBAY ÇOLAK

Yukarıda belirtilen yönetim ve denetim kurulunun asil ve yedek üyeleri genel kurulca oy birliği ile seçildiler.